logocecmotto   
 

 Laatste Project
FotoVesalius


Vesalius

 

Crijns Energy Controlling

Geeft de mogelijkheid om in bebouwde omgeving zuiniger om te gaan met onze planeet. Minder energie te verbruiken en minder CO2 uitstoot te veroorzaken en mogelijk ook nog geld te besparen.
We zijn er al langer aan bezig. Met monitoring maakten we inzichtelijk waar en hoeveel energie er door een organisatie wordt gebruikt.

Maar met onze applicatie (MVC) kunnen we veel meer. Door het gebruik van geavanceerde computerprogrammatuur kunnen we met veel minder energie een een zelfde of een comfortabeler binnenklimaat verzorgen.
Dit originele Weather Forcast Systeem (WFC) met de merknaam:
MeteoViva®Climate (MVC) gebruikt een interface, gekoppeld aan het bestaande gebouw beheersysteem (GBS), om data uit te wisselen met een centraal computercentrum.
In dit computersysteem wordt dagelijks minimaal één keer de meest optimale aansturing van het gebouw beheersysteem berekend. In deze berekeningen wordt rekening gehouden met de constructie van het gebouw, de weersverwachting en de geplande bezetting.
Deze methode levert een snelle effectieve CO2 reductie op omdat er op energie bespaard wordt (minimaal 15%) terwijl er slechts weinig in goederen (enkel de interface) geinvesteerd hoeft te worden.
Bij gebouwen >3.500 m2 leveren wij naast een CO2reductie en energiebesparing ook een besparing op in geld. De terugverdientijd van MVC is 5 jaar of minder.

Met de applicatie ionair® kunnen wij de luchtkwaliteit in uw gebouw, bij vervuiling met fijnstof, vluchtige koolwaterstoffen of schimmels, bacterien en virussen op een zeer energiezuinige manier verbeteren.
Uw gebouw ademt als het ware weer frisse lucht in.
ionair® werkt lokaal, afhankelijk van de gemeten vervuiling in de lucht, en binnen de grenzen van het comfort.
Deze manier van luchtreinigen reinigt energiezuiniger en effectiever dan de momenteel op de markt verkrijgbare systemen.

Voor meer informatie kijk verder op onder de koppelingen op deze site of neem contact met ons op.

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Crijns Energy Controlling is partner van MeteoViva® en van ionair®top