Disclaimer – energie besparen –

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door Crijns Energy Controlling met zorg samengesteld.
Crijns Energy Controlling verstrekt door middel van deze website informatie over producten en diensten die door ons worden aangeboden.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, die niet het eigendom zijn van Crijns Energy Controlling, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel Crijns Energy Controlling uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan.

 

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Terug