[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Een goede luchtkwaliteit en energie besparen?

Hoe kan het bedrijf LK Luftqualität AG in Luzern, Zwitserland zorgen voor een goede luchtkwaliteit en energie besparen?
Het heeft voor de luchtbehandeling het ionair systeem  ontwikkeld.
Het systeem werkt met ionisatie-buizen, die de lucht ioniseren door middel van een corona-ontlading. Daarom  plaatsen wij de ionisatie-buizen na de inblaasventilator in of vlakbij de luchtbehandelingskast.
Een processor met vijf sensoren zorgt voor een betrouwbare werking met een nauwkeurige instelling binnen de gewenste grenswaarden en past het principe van de lage intensiteit lucht ionisatie consequent toe.
Centrale procesbewaking via Veritas.net is een extra beveiligingsoptie.

Het centraal ioniseren van de inblaas-lucht heeft de volgende voordelen:

  1. Het ionisatie proces vindt alléén dan plaats wanneer te oxideren stoffen, VOC ’s en micro-organismen in de inblaas lucht aanwezig zijn.
    De sensor voor de luchtkwaliteit bepaalt de intensiteit van de ionisatie. Deze meet de concentratie aan geur en andere organische stoffen (VOC) van de nog te ioniseren inblaas-lucht.  Op basis van deze meting wordt de ontladings-frequentie van de ionisatoren bepaald.
    Het proces werkt op een constante wisselspanning van 2800 Volt. Het opgenomen vermogen van een ionisatie-buis, om de gewenste corona ontlading tot stand te brengen, ligt tussen de 5 tot 8 Watt. De oppervlakte temperatuur van de ionisatie buizen wordt daardoor niet verhoogd. Dus kan er ook geen verbranding van stofdeeltjes optreden.
  2. Ruim voor de inblaas roosters meet een sensor de ozonconcentratie van de ingeblazen lucht. En deze sensor stelt de  ontladingsfrequentie in, zodat de ozon concentratie in de inblaaslucht met zekerheid onder de maximaal ingestelde grenswaarde blijft.
  3. De maximale grenswaarde van de concentratie ozon kan in principe naar eigen inzicht ingesteld worden. Wij adviseren deze 10 tot 20ppb lager in te stellen dan de nationaal aanbevolen grenswaarde. Daarnaast zitten in de ionair regeling verschillende beveiligingen om ongezonde ozonconcentraties te allen tijde te voorkomen.
  4. De concentratie luchtionen gemeten op een meter van de ionisatiebuizen bevat ongeveer 1500 negatieve ionen en 1500 positieve ionen. Daarom noemt men dit een “low-density-ionisator”. Dat betekent dat het aantal geproduceerde ionen op hetzelfde niveau ligt als wat we meten in gebieden met schone lucht.

Het unieke van de methode van ionair is:

De kwaliteit van de in te blazen lucht bepaalt samen met de maximaal toelaatbare ozonconcentratie de  ionisatie.
Zo wordt de lucht maximaal gezuiverd zonder over de kritische grens van ozon-concentratie te gaan.
Daarom hoeft de ventilatie-voud niet onnodig hoog te zijn en kunnen we besparen op koolstof filters.

energie besparen met geregelde ionisatie een gezond binnenklimaat[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Terug