MVC: energie besparen door de proactieve aansturing GBS

Hoe werkt dit “energie besparen door de proactieve aansturing van het GBS ” op het binnenklimaat?

MVC verzamelt volgende informatie voor de aansturing van klimaatinstallaties:

  • thermodynamische eigenschappen van het gebouw;
  • kwartierwaarden van de lokale weersverwachting;
  • verwachte aantal mensen in het gebouw;
  • energieverbruik van de apparatuur in het gebouw;
  • analyse van de meetgegevens uit het gebouw.

Met behulp van deze gegevens berekent MeteoViva®Climate de juiste hoeveelheid energie binnen het scenario van het minste energieverbruik. Daaruit volgt de aansturing van het binnenklimaat. Dus wij kunnen energie besparen door de proactieve aansturing GBS.
Klik hier voor resultaten die bij klanten bereikt zijn.
Minstens een keer per etmaal geeft MeteoViva®Climate de schakeltijden en temperatuurinstellingen door aan de klimaatinstallatie in het gebouw.
Ieder uur bekijkt het systeem of de werkelijke gemeten waarden overeenkomen met de geprognotiseerde waarden. Indien nodig start het systeem automatisch een nieuwe simulatie waarmee de afwijking wordt gecorrigeerd.

Huidig (GBS) versus aansturing door MVC

traditionele aansturing versus proactieve aansturing met MeteoViva Climate, energie besparen, goed gezond binnenklimaat

Historie van MeteoViva®Climate

MeteoViva®Climate wordt sinds 2007 toegepast in Duitsland en sinds 2011 ook in Nederland,
met als resultaat:

  1. verlaging van de energiekosten,
  2. verlenging van de levensduur van de klimaatinstallaties,
  3. minder klachten van de medewerkers over het binnenklimaat, hetgeen bijdraagt aan een beter werkklimaat.

Klik hier voor resultaten bij klanten.

Voor meer informatie zie http://meteoviva.de

MeteoViva Climate ; energie besparen ; carbon footprint verbeteren ; CO2 reduceren ; proactieve aansturing binnenklimaat

Terug