energycontrolling.eu

 

Een duurzame toekomst

 

Hoe werkt ionair®

 

Het bedrijf LK Luftqualität AG Luzern Zwitserland heeft voor de luchtbehandeling het ionair® systeem ontwikkeld. Het systeem werkt met ionisatiebuizen, ionisatoren die de lucht ioniseren door middel van een corona-ontlading.

De ionisatoren worden in of vlakbij de luchtbehandelingskast in de geprepareerde inblaaslucht geplaatst.

Een processor met vijf sensoren zorgt voor een betrouwbare werking, met een nauwkeurige instelling, binnen de gewenste grenswaarden, waarmee het principe van de lage intensiteit lucht ionisatie consequent wordt toegepast.

Als extra beveiliging, kan optioneel voor een centrale (In Luzern) procesbewaking via Veritas.net gekozen worden.

 

Het centraal ioniseren van de inblaas-lucht, in een mechanisch ventilatiesysteem, heeft de volgende voordelen:

  • Het ionisatie proces vindt alleen dan plaats wanneer te oxideren stoffen VOC ’s en micro-organismen in de inblaaslucht aanwezig zijn.
  • De intensiteit van de ionisatie wordt door de luchtkwaliteitssensor bepaald. Deze meet de concentratie aan geur en andere organische stoffen (VOC) van de nog te ioniseren inblaaslucht en regelt, op basis hiervan, de ontladingsfrequentie van de ionisatoren.
    Het proces werkt op een constante wisselspanning van 2800 Volt. Het opgenomen vermogen van een ionisatiebuis om de gewenste corona ontlading tot stand te brengen ligt tussen de 5 tot 8 Watt. De oppervlakte temperatuur van de ionisatiebuizen wordt daardoor niet verhoogd waardoor er ook geen verbranding van stofdeeltjes kan optreden. Ruim voor de inblaasroosters wordt de ozonconcentratie van de ingeblazen lucht gemeten. Deze sensor stelt de maximale ontladingsfrequentie in zodat de ozon concentratie in de inblaaslucht met zekerheid onder de maximaal ingestelde grenswaarde blijft.
  • De maximale grenswaarde van de concentratie ozon kan in principe naar eigen inzicht ingesteld worden. Wij adviseren deze 10 tot 20ppm lager in te stellen dan de nationaal aanbevolen grenswaarde. In de ionair regeling zitten verschillende beveiligingen om ongezonde ozonconcentraties te allen tijde te voorkomen.
  • Deconcentratie luchtionen gemeten op een meter van de ionisatiebuizen bevat ongeveer 1500 negatieve ionen en 1500 positieve ionen. Daarom wordt dit een “low- density ionisator” genoemd dit betekent dat het aantal geproduceerde ionen op hetzelfde niveau ligt als wat we meten in gebieden met schone lucht.

 

Het unieke van de methodiek van ionair® is de wijze waarop de ionisatie aangepast wordt aan de kwaliteit van de in te blazen lucht maar ook begrensd wordt door de maximaal toelaatbare ozonconcentratie.

 

Voor informatie: peter.crijns@ionair.com

 

top