Stap voor stap naar een energiezuinig en gezond binnenklimaat

Op weg naar een beter binnenklimaat garanderen wij met Meteoviva®Climate een besparing van 15% op het energieverbuik waarbij het comfort minstens gelijk blijft. Bovendien garanderen wij dat de kosten, om dit te realiseren, uit de besparing kunnen worden betaald.
Met ionair® garanderen wij een betere luchtkwaliteit.
We verlagen weliswaar de hoeveelheid lucht die door de ventilatie het gebouw ingeblazen wordt, maar door deze, gecontroleerd, te ioniseren is deze lucht veel schoner. Dus heb je met minder ingeblazen lucht nodig voor een beter binnenklimaat. Ook ionair® levert een besparing: in energie en in HEPA-filters.

We garanderen u veel, daarom gaan we iedere serieuze aanvraag grondig na om er zeker van te zijn dat we deze belofte ook waar kunnen maken.

  • Allereerst bekijken we de contructie van uw gebouw. Belangrijk daarbij is de oriëntatie, de vorm, de isolatie van muren, ramen en dak en de functie van de verschillende ruimtes.
  • Vervolgens gaan we naar de klimaatinstallatie kijken. Hoeveel kringen zijn er voor warmte, koeling en ventilatie. Welke meetgegevens kunnen we uit de installatie halen. Welke punten kunnen we geautomatiseerd aansturen. Is er zonwering en zo ja, kan deze centraal aangestuurd worden.
  • Als laatste bekijken we uw huidige energieverbruik. Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van een gemiddeld vergelijkbaar gebouw.
  • Als deze drie zaken onderzocht zijn maken wij een inschatting of we uw installatie aan kunnen sturen en wat de te verwachte energiebesparing zal zijn.
  • Vervolgens bekijken we hoeveel meet- en stuurgegevens we moeten implementeren om een betrouwbare computersimulatie van het gebouw te kunnen ontwikkelen. Daarmee kan uw gebouw naar een beter binnenklimaat komen. Zie ook KISS.
  • Daaruit volgt dan een offerte voor de initiële kosten en de maandelijkse kosten.
  • De initiële kosten zijn de kosten die wij moeten maken voor de hardware installatie, de koppeling aan het gebouwbeheersysteemen en de ontwikkeling van het simulatiemodel van het gebouw.

De maandelijkse kosten, het service contract, zijn de kosten om het systeem operationeel te houden.
Dat betekent voor MeteoViva®Climate het berekenen van de setpoints en vrijgaven van de klimaatinstallatie en deze doorsturen naar het gebouwbeheersysteem.
Daarnaast halen we ieder uur de meetgegevens uit het gebouw en vergelijken deze met de uitkomsten van het simulatiemodel. Indien er een te grote afwijking wordt gecontateerd, past het simulatiemodel zich automatisch aan zodat de meetgegevens en de prognose weer ovreeenkomen.
In dit geval worden met het nieuwe simulatiemodel de setpoints en vrijgaven voor de komende 24 uur opnieuw berekend en naar het gebouw opgestuurd.
Voor ionair® betekent dit het monitoren van de luchtkwaliteit en het functioneren van de ionisatiebuizen, waarvan de gegarandeerde levensduur samenvalt met de technische levensduur van de luchtbehandelingskast.

 

Na akkoord van de offerte kan een afspraak worden gemaakt voor de implementatie. Zo gaat u naar een beter binnenklimaat.

Als het systeem is ingeregeld volgt de overdracht en start het abonnement op de dagelijkse aansturing door MeteoViva®Climate.

Klik hier voor bedrijven waar MeteoViva het binnenklimaat aanstuurt.

MeteoViva Climate is ontwikkeld door:

MeteoViva Climate ; energie besparen ; proactieve aansturing binnenklimaat

 

 

Terug